1/1/0001

Khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và ra mắt dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000

Sáng 19-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia (viết tắt là Hệ thống); Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Trung tâm) và công bố tích hợp dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm và trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố cùng 4 điềm cầu trải nghiệm thực tế. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông  Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ.

19/08/2020

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày 06/8/2020, tại Hội trường UBND huyện, ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, đại diện các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

13/08/2020

Tổ công tác của Thủ tướng: Làm trước những việc người dân cần nhất

“Tinh thần chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ là cái gì người dân cần nhất thì làm trước; đồng thời bỏ hết những “giấy tờ con” tạo xin-cho”, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nhấn mạnh với các bộ, cơ quan về các ưu tiên khi triển khai dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

10/08/2020

Không thể để dữ liệu kinh tế số của Việt Nam ra nước ngoài

Điện toán đám mây sẽ là thành phần quan trọng nhất trong hạ tầng số, vì vậy, hạ tầng số phải được đầu tư trước để thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, không thể để toàn bộ dữ liệu nền kinh tế số của Việt Nam bị đưa ra nước ngoài và lưu giữ ở nước ngoài bởi các đơn vị nước ngoài.

25/05/2020

Back To Top