1/1/0001

“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước”

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận sáng ngày 28/01/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

29/01/2021

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu tạo chuyển biến tích cực

Năm 2020 là năm khó khăn đối với ngành Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) khi vừa phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kể cả cơ quan điều tra, vừa phải tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác. Năm 2021, toàn ngành phấn đấu để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

15/01/2021

Bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Chiều 2-12, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành làm việc với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Khánh Hòa để bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. 

03/12/2020

Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kết quả nổi bật trong cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11300/UBND ngày 26/10/2020 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước; ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên từng lĩnh vực cải cách, các hoạt động, sáng kiến, mô hình, gương điển hình tốt và bài học kinh nghiệm giai đoạn 2011-2020.

05/11/2020

Bước tiến lớn trong quy trình khởi sự kinh doanh

Với Nghị định vừa được Chính phủ thông qua, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống còn 3 thủ tục với 6 ngày. Điều này sẽ giúp tạo nên bước tiến lớn trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.

29/10/2020

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Ngày 09/10/2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã Tổ chức tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện CCHC Quý III năm  2020 của tỉnh  Khánh Hòa và Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu đang tham gia các gói thầu thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (CCSEP) mà Ban QLDA làm chủ đầu tư.

11/10/2020

Back To Top