1/1/0001

Gỡ nút thắt cho đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong thực hiện thành công Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính vì vậy, ngày 11-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn.

13/12/2023

Nâng cao hiệu quả quản lý công thông qua việc nhận diện và giải quyết xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề xung đột lợi ích trong thực thi công vụ là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tình trạng tham nhũng. Vì vậy, hiện nay có nhiều quốc gia đang quan tâm đến vấn đề này. Trên cơ sở làm rõ thêm việc nhận diện và giải quyết xung đột lợi ích, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết hài hòa các xung đột lợi ích, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tại Việt Nam.

30/03/2023

UBND phường Vĩnh Trường nghiêm túc thực hiện ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư vào việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Sau khi Luật cư trú số 68 ban hành ngày 13/11/2020 có hiệu lực, cho đến ngày 31/12/2022 sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng, UBND phường đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ công dân không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu để làm căn cứ xác định nơi thường trú.

28/03/2023

Cam Lâm đề xuất một số nội dung liên quan đến tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Từ tháng 01/2022 đến nay, huyện Cam Lâm có tổng số công chức, viên chức nghỉ việc là 17 người. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghỉ việc chủ yếu là do thu nhập của công chức, viên chức, đặc biệt với giáo viên mới vào nghề còn rất thấp, trong khi chi phí thiết yếu cho cuộc sống (ăn, ở, nuôi con, học tập nâng cao trình độ...) khá cao, vì vậy, công chức, viên chức xin nghỉ việc để chuyển sang làm các công việc khác có thu nhập cao hơn. Đối với ngành giáo dục, đứng trước yêu cầu đổi mới của ngành, một số giáo viên có khả năng thích ứng còn hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy... nên bị áp lực, vì vậy, giáo viên lớn tuổi, có sức khỏe không tốt muốn nghỉ hưu sớm hoặc chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng hơn...

09/12/2022

Chưa quyết liệt tham mưu để tháo gỡ triệt để cho doanh nghiệp

Vướng mắc thuộc thẩm quyền của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thì phải giải quyết, xử lý ngay, không gây cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp; khẩn trương báo cáo, đề nghị giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, Chính phủ, Thủ tướng.

09/03/2020

'Cần tạo sức ép đủ mạnh đến các bộ, địa phương'

Cộng đồng doanh nghiệp gửi 6 kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền, mà trước hết là sớm ban hành nghị quyết năm 2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sức ép hành chính đủ mạnh và liên tục lên các bộ, ngành và địa phương.

24/12/2018

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top