1/1/0001

Về vấn đề Đổi giấy phép lái xe hạng B2

Ngày 29/12/2021, Ban Biên tập Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa nhận được vướng mắc của bạn đọc Nguyễn Văn Nam về việc cấp đổi giấy phép lái xe trong thời gian giãn cách xã hội tại tỉnh Khánh Hòa. Nội dung thư như sau: "Cho em hỏi, bằng lái xe B2 của em hết hạn vào ngày 13.9.2021, bây giờ đã quá hạn hơn 3 tháng. Theo quy định trước 3 thang thì đổi bằng không cần phải thi lại lý thuyêt nhưng theo quy định mới do có chỉ thị 16 nên Nha Trang cho phép gian hạn thời gian hơn 3 tháng. Với lại, nhà e nằm trong khu vực cách ly đến tận gần giữa tháng 10 nên cũng không đi dược. Vậy bây giờ bằng e có thể đổi mà không thi không ạ".

05/01/2022

Back To Top