1/1/0001

UBND xã Diên Lạc: Ứng dụng mã QR code để tra cứu nhanh một số thông tin cần thiết phục vụ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nhằm tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng nắm bắt được thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) và các tiện ích, nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ, UBND xã Diên Lạc đã triển khai mô hình “ứng dụng mã QR code để tra cứu nhanh một số thông tin cần thiết phục vụ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

12/06/2022

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, ngày 21/4/2022, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 1251 /BTP – KTrVB gửi Vụ Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan tham mưu, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của bộ, ngành, địa phương mình, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau...

28/05/2022

Ngành Hải quan sử dụng trang phục mới từ ngày 01/4/2022

Ngày 21/3/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 933/TCHQ-VP về việc chính thức sử dụng trang phục mới kể từ ngày 01/4/2022 theo quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát Hải quan.

08/04/2022

Cục Hải quan: Tổ chức Hội nghị đối thoại hải quan – doanh nghiệp năm 2022

Sáng 10/3/2022, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2022 với sự chủ trì của đồng chí Phan Thanh Sơn – Phó cục trưởng Cục hải quan tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của các cán bộ công chức, Lãnh đạo thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, 56 khách mời là đại diện cơ quan truyền thông: Báo Khánh Hòa, Đài truyền hình Khánh Hòa và 42 doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.

15/03/2022

Nâng cao hơn nữa Chỉ số PAPI

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa thường xuyên quan tâm, có nhiều chỉ đạo để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp và người dân đặt niềm tin vào bộ máy công quyền.

11/02/2022

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, DN trong bối cảnh dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

10/02/2022

Back To Top