1/1/0001

Cục Hải quan tỉnh: tạo thuận lợi tối đa thông quan nhanh chóng, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Để đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh được thông quan nhanh chóng trước, trong và sau tết Nguyên đán, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp như chỉ đạo các Chi cục làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn xác định nhu cầu, từ đó có phương án bố trí nguồn nhân lực phù hợp để đảm bảo hỗ trợ thông quan nhanh chóng hàng hóa cho doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán. 

06/02/2024

Bộ phận một cửa UBND thành phố Cam Ranh tăng cường hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua tài khoản định danh điện tử VNeID

Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại, ngay từ đầu năm 2024, thành phố Cam Ranh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi tới giao dịch tại Bộ phận một cửa hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại.

01/02/2024

Triển khai chi trả an sinh xã hội với hình thức không dùng tiền mặt

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an và Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thống nhất Quy trình Rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư (gọi tắt là Quy trình).

19/01/2024

Tăng cường quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) xe cơ giới, đảm bảo việc kiểm định theo đúng quy trình, quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định ATKT&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Sở Giao thông vận tải đã ban hành công văn số 3870/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 07/12/2023 về việc tăng cường quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới. 

12/12/2023

Chi cục Hải quan Vân Phong nỗ lực thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn là một trong những mục tiêu mà Chi cục Hải quan Vân Phong đặt ra trong việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan năm 2023.

27/10/2023

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Tại mục tiêu của chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 đã thể hiện “Phát triển quan hệ hợp tác, đối tác giữa Hải quan với các bên liên quan tạo nền tảng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan. Nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan”.

16/10/2023

Chi cục Hải quan Vân Phong nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan

Ngày 18/8/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2108/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023. Kế hoạch được Tổng cục Hải quan ban hành nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT của ngành Hải quan trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh, qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

15/09/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top