1/1/0001

Nha Trang: Triển khai thí điểm các điểm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Với mục đích tăng cường giới thiệu, hướng dẫn, triển khai các biện pháp khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của thành phố, đồng thời giảm tải việc tập trung đông người tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 3627/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc triển khai thí điểm các điểm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn thành phố.

23/06/2022

UBND xã Diên Lạc: Ứng dụng mã QR code để tra cứu nhanh một số thông tin cần thiết phục vụ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nhằm tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng nắm bắt được thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) và các tiện ích, nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ, UBND xã Diên Lạc đã triển khai mô hình “ứng dụng mã QR code để tra cứu nhanh một số thông tin cần thiết phục vụ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

12/06/2022

Xã Vạn Phú: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đăng ký, đăng nhập, nộp, nhận hồ sơ trực tuyến, BCCI và thanh toán trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và Quyết định số 632/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND của UBND huyện Vạn Ninh V/v chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND xã Vạn Phú về việc tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đăng ký, đăng nhập, nộp, nhận hồ sơ trực tuyến, BCCI và thanh toán trực tuyến xã Vạn Phú.

10/06/2022

UBND phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa ra mắt mô hình “Ngày thứ 3 không viết, Ngày thứ 6 không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Xuất phát từ thực trạng nhiều người dân khi thực hiện thủ tục hành chính còn e ngại việc viết các mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc phải viết đi viết lại nhiều lần cũng như người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính... Điều này làm cho người dân cảm thấy phiền hà, phức tạp khi thực hiện thủ tục hành chính, công chức phải hướng dẫn nhiều lần và tốn thời gian của người dân.

06/06/2022

Cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa lần thứ 5: “Sáng kiến hay - Chung tay cải cách”

Sau 5 lần tổ chức, Cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 300 mô hình, sáng kiến tham gia vòng sơ khảo, 58 mô hình, sáng kiến vào vòng chung khảo. Cuộc thi lần thứ 5 năm 2021 diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2021 đã để lại nhiều ấn tượng, với các mô hình, sáng kiến phong phú về ý tưởng, sáng tạo về nội dung và cách thức thể hiện, mang giá trị thực tiễn và tính khả thi cao.

08/12/2021

Công nghệ thông tin trong công nghiệp 4.0 – Một vài đề xuất triển khai tại Khánh Hòa

Thuật ngữ “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” được đề cập và thảo luận chính thức tại diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016. Trong cuốn sách có tựa đề  The Fourth Industrial Revolution (Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư) của Klaus Schwab có đưa ra 23 nhóm công nghệ, lĩnh vực được xem là có xu hướng chuyển dịch sâu trong tiến trình của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

28/03/2019

UBND Thị xã Ninh hòa tổ chức truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh khánh hòa

Triển khai Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh ban hành đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 6203/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động.

30/09/2018

Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu.

26/06/2018

Back To Top