1/1/0001

Thí điểm thành công mô hình khảo thí trực tuyến tập trung tại Trường Đại học Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH ngày 04/7/2023 về Kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Khánh Hòa (Kế hoạch 6559) và Công văn số 10967/UBND-KSTT ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình 14 thuộc Kế hoạch 6559/KHPH-TCTĐA06CP-TCTĐA06KH. Nhận thấy mô hình 14 có nhiều điểm phù hợp với chủ trương chuyển đổi số tại Trường Đại học Khánh Hòa trong giai đoạn 2023 – 2025, định hướng trở thành đại học số vào năm 2035. Trường Đại học Khánh Hòa đã chủ động đăng ký triển khai thí điểm thực hiện mô hình khảo thí online tập trung (MH14) tại Trường Đại học Khánh Hòa.

15/01/2024

Đội thi Thanh tra tỉnh tham dự Vòng chung khảo với sáng kiến “Xây dựng hệ thống giám sát tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Ngày 31/10/2023 vừa qua, 11 đội thi đã tham gia tranh tài tại Vòng chung khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6 - năm 2023. Trong đó có đội thi của công chức trẻ Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

04/11/2023

Đổi mới tuyên truyền cải cách hành chính

Thời gian qua, với sự tham mưu của Sở Nội vụ, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa có rất nhiều đổi mới, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, tiếp cận được từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần lan tỏa quyết tâm CCHC của tỉnh.

26/10/2023

Trường Đại học Khánh Hoà: Nỗ lực trên con đường hướng đến tự chủ tài chính

Tự chủ tài chính là một yêu cầu cần thiết và cấp bách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt đối với Trường Đại học Khánh Hoà, trong bối cảnh tự chủ đại học đang trở nên ngày càng quan trọng hơn. Ngân sách Nhà nước cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng giảm, do đó, việc sử dụng và quản lý tài chính hiệu quả sẽ giúp đơn vị nâng cao nguồn thu, giảm chi phí, tăng cường tính tự chủ và sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phục vụ tốt cho xã hội. 

16/10/2023

Huyện Diên Khánh: Khai trương Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Diên Khánh

Triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử được ban hành kèm theo Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch số 1637/KH-BĐH ngày 01/6/2023 của Ban Điều hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử về triển khai Đề án năm 2023, để tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu cộng đồng dân cư.

16/10/2023

Ban Dân tộc: Xây dựng Cẩm nang điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai thực hiện; nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. 

28/09/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top